Mage- og tarm sykdommer

Manusforfatter: Kristian Leitao, MD 2011, revidert 2015
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2015