Når verden blir snudd på hodet

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt det å jobbe med mennesker under en pandemi. 2020 ble året da mange av oss ble fratatt vår vanlige arbeidshverdag. Over natten ble vår kompetanse utfordret og vi måtte lære oss nye måter å gjøre jobben på. For de fleste har året bydd på både mestringsglede og fortvilelse, pågangsmot og maktesløshet. Hva gjør det med oss å jobbe profesjonelt med folk under en pandemi?  Lytt og bli nysgjerrig på deg selv.