Nysgjerrig molekylærbiolog

I denne episoden av «Labsnakk» snakker Mari Mæland Nilsen med molekylærbiolog Hanne Røland Hagland. Hanne er ansatt som forsker på institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi her på UiS, og er i tillegg leder for et forskningsnettverk for helse og teknologi som også er lokalisert her på UiS. Hanne er født nysgjerrig, og det er særlig biologiens verden som har fascinert henne. Hun har en doktorgrad innen kreftforskning og jobber i dag for at det skal bygges broer mellom ulike fagdisipliner innen akademia, offentlig sektor og privat næringsliv. «Labsnakk» er skolelab’en i realfag sin egen podcastserie hvor forskere og andre spennende personer fra regionen blir invitert inn i studio for å høre litt om hva de forsker på, hvorfor de valgte å bli forskere, og ikke minst om hva som inspirerer og motiverer dem i hverdagen.