Type 1-Diabetes

Manusforfattere: Adriana Rosenberg og Ragnhild Finnesand Michaelsen 2013
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2013