What is meta-analysis and why do we need it?

I denne episoden av Oppsummert kunnskap får du vite mer om meta-analyser. Meta-analyser refererer til et sett av statistiske metoder som brukes for å sammenstille og analysere kvantitative resultater fra et utvalg studier. Meta-analyser kan hjelpe forskerne i deres undersøkelser av konsistens og variasjon mellom resultater på tvers av forskjellige vitenskapelige studier. Senterleder Elaine Munthe ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU) i samtale med Terri Pigott, professor 2 ved samme sted. Samtalen foregår på engelsk.

 

Kunnskapssenter for utdanning | Universitetet i Stavanger (uis.no)