11 – Hvordan er kvalitet forstått blant ledere og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten

 I denne podcast episoden snakker Siri Wiig og Ingunn Aase om hva ledere og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten – både i Norge og Nederland- legger i det å yte god kvalitet i arbeidet sitt og i tjenesteutøvelsen. Kvalitet er mer en brannslokking og minstekrav som må dekkes. Blant annet er yrkesstolthet, verdighet og kontinuitet viktige dimensjoner som inngår i god kvalitet for ledere og ansatte.