10 – Bak sceneteppet til forskningsprosjektet

Ingunn Aase og Siri Wiig samtaler her om hva som skjer bak sceneteppet i et forskningsprosjekt. Det er ikke alt som går etter planen med gjennomføringen av intervensjoner i forskning. Det må ofte gjøres tilpasninger for å sikre suksess. Tips for å lykkes med forskningsprosjekt i praksis, er at forskerne har tilpasningsevne og at en klarer å ha oversikten av hele prosjektet selv når endringer skjer.