Barnehageforskning – for deg som jobber i barnehage eller lærerutdanning

Nylig ble forskningsrapporten «Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006-2019 – en forskningskartlegging» offentliggjort. Rapporten er utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og FILIORUM – Senter for barnehageforskning. I denne podkasten får du høre mer om ny barnehageforskning i Skandinavia. Og ikke minst om den tilhørende databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Senterleder Elaine Munthe ved KSU leder samtalen, og har med seg May Irene Furenes fra KSU og Elin Reikerås fra FILIORUM.