Datajournalist

Samfunnet har behov for journalister som skjønner hvordan de nye informasjonsstrukturene fungerer. For å kunne overvåke makten, må du ha kjennskap til metodene for å finne informasjon, analysere den og formidle den til publikum. Vil du ha tilgang til informasjon i framtida, må du kunne språket det er lagret i. Det betyr at journalister har en stor fordel hvis de kan litt programmering og koding. En datajournalist har evnen til å jobbe med datakilder på en annen måte enn i dag.

Helle Sjøvaag, professor i journalistikk ved UiS, forteller om journalistikkens rolle i framtiden og hvordan du utdanner deg til å bli datajournalist ved UiS.

Les mer: uis.no/journalistikk