Episode 2: Familiemeldinger

I denne episoden får Toril F. Hoem og Anne Håland besøk av lærer Stine Nygård for å snakke om kommunikativ skriving. Nygård har erfaring med å la elevene skrive for å formidle noe – og å ha noen å skrive til. I klassen hennes har elevene skrevet familiemeldinger til foreldrene. Hun har også skrevet en masteroppgave om dette temaet. Det ga interessante resultater og gode erfaringer. 

Intervju med Stine Nygård, Toril Frafjord Hoem og Anne Håland fra forskning.no  

Valerie & Foss-Swanson (2012). Using Family Message Journals to Improve Student Writing and Strengthen the School–Home Partnership,  TEACHING EXCEPTIONAL CHILDREN, JAN/FEB 201

Nygård (2019). Kommunikativ skriving  1.trinn