Episode 8: Hva foregår i norsktimene?

Norskfaget er skolens største fag. Men, hva foregår egentlig i alle isse norsktimene? Det har man blant annet sett nærmere på i LISA-studien (Linking Instruction & Student Achievement) ved Universitetet i Oslo. Det prosjektet har Marte Blikstad-Balas vært med på, og hun forteller i denne episoden om hvilke funn de satt igjen med etter prosjektslutt.