Infeksjonssykdommer

Manusforfatter og innlesning: Christer Lie, MD 2011
Språkvask: Kjell Inge Torgersen 2011