Mobbing, vold og trakassering – og #meToo

I et mørkt hjørne av arbeidslivet finner vi mobbing, vold og trakassering – et tema som i de senere år er blitt knyttet sterkere til arbeidsplassens kvalitet.

Aktuelle temaer:

   • 250 000 ofre i arbeidslivet
   • Ansatte i helse- og sosialsektoren, samt hotell og restaurant mest utsatt.
   • Nulltoleranse for mobbing, vold og trakassering – men hjelper det?
   • Hvorfor mobbing? Fire ulike perspektiver
   • #meToo er ikke avblåst i arbeidslivet
   • Arbeidsgiver har et hovedansvar for å sikre de ansattes arbeidsmiljø

Mange gode krefter virker mot dette mørke rommet dypt i kjelleren av norsk arbeidsliv, likevel består «trollet»