Nysgjerrighet som drivkraft

 I denne episoden av podcasten «Labsnakk» snakker Mari Mæland Nilsen med PhD Ingunn W. Jolma som i dag jobber som sjefsforsker ved forskningsinstituttet NORCE, men som starter som leder for institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved UiS 1. september 2020. Ingunn forteller blant annet om hennes vei inn i forskningens verden og om hvordan vi kan bruke både dataverktøy og fysiske modeller for å simulere blodstrøm til nytte og glede for hjertesyke barn. Vi filosoferer også litt rundt hvilke store gjennombrudd som venter oss i fremtiden og om hvordan velge vei i utdanningstilbudet.