Podcasten om læring og teknologi #5 – Livslang læring

Karen Ramsland som jobber med kompetanse i SpareBank 1 SR-Bank opplever at måten de driver med etter-og videreutdanning på har endret seg, blant annet til ulike digitale løsninger. I tillegg driver de med ledelsesendring og ikke endringsledelse. Merete fra Equinor poengterer at de bruker mindre tid på kompetanseheving, samtidig er kanskje kompetansehevende tiltak på mer ressursbesparende måter; også gjennom nettverk. Helene fra NETTOP-UIS er nysgjerrig på om selskapene tar MOOC-er i bruk.