1 – Presentasjon av SAFE-LEAD forskningsprosjektet

Siri Wiig og Ingunn Aase presenterer forskingsprosjektet SAFE-LEAD. Også kalt Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten. De er innom formålet med prosjektet, hvorfor de fikk midler til prosjektet og hvem som er involvert. De snakker om hvorfor akkurat SAFE-LEAD er tittelen på prosjektet, og om behovet for å styrke kompetanse innen ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.