2 – Kvalitetsutfordringer og betydning av kontekst

I denne podcastepisoden snakker Eline Ree og Ingunn Aase om ulike kvalitetsutfordringer ledere i kommunehelsetjenesten møter på. I tillegg vil betydningen av konteksten en er leder i og noen typiske utfordringer bli belyst. Til slutt kommer de inn på hvordan lederne håndterte disse utfordringene.