Episode 3: Tittelen som artikkel i miniatyr

Hva handler artikkelen din egentlig om? Denne episoden handler om titler, og hvordan tittelen faktisk er artikkelen i miniatyr. Tittelen kan gi oss et vindu inn i teksten, eller den kan gjøre at leseren misforstår hva artikkelen skal handle om. Det er ikke alltid lett å få til. Det vet motivasjonsforsker Bente Rigmor Walgermo, professor Per Henning Uppstad og forfatter Bjørn Arild Ersland mye om.