9 – Erfaringer fra å forske og arbeide med kvalitetsforbedringsarbeid i primærhelsetjenesten i Nederland

Hester van de Bovenkamp og Ingunn Aase snakker om erfaringer fra å arbeide med og forske på kvalitetsforbedringsarbeid innen eldreomsorgen i Nederland. Hester er en av de nederlandske forskerne som deltar i SAFE-LEAD prosjektet. I denne podcastepisoden vektlegges suksessfaktorer og utfordringer i kvalitetsforbedringsarbeid.