5 – Sammenhengen mellom lederguiden og lederforskriften

Terese Johannesen og Ingunn Aase vil snakke sammen om lederguiden i SAFE-LEAD prosjektet og hvordan den kan hjelpe ledere til å se sammenhengen mellom SAFE-LEAD guiden og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (Lederforskriften). Det blir gjort rede for hva lederforskriften er samt hvordan SAFE-LEAD lederguiden er brukt blant ulike ledere i kommunehelsetjenesten.