6 – Hva ønsker ledere å vite om kvalitets- og sikkerhetsforskning?

Berit Helen Ullebust og Ingunn Aase samtaler om hvorfor det er viktig å forske på kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten, og om mulige forskjeller med å jobbe med kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten kontra i spesialisthelsetjenesten. Videre kommer de inn på hvordan ledere kan bidra til at det jobbes systematisk med kvalitets- og sikkerhetsarbeid.