4 – Erfaringer med bruk av SAFE-LEAD guiden

I denne podcastepisoden vil Eline Ree og Ingunn Aase snakke om erfaringer fra bruk av SAFE-LEAD guiden. De snakker videre om hva SAFE-LEAD guiden er og hvordan lederne brukte den. Funnene i denne forskningen trekker frem både det som var nyttig og det som var utfordrende med bruk av SAFE-LEAD guiden