6. Foreldresamarbeid i barneverntjenesten 

Syv erfaringsformidlere fra Stavanger Barnevernstjenesten underviste studenter som går 2. år på barnevernspedagogstudiet ved UiS, en dag i november 2022. Etter at foreldrene både hadde foreleste for studentene i plenum og møtt dem gruppevis for å gi veiledning, gikk 2 foreldre, Inger Lise og Renate, og en student, Victoria,  sammen med en lærer og gjorde opptak til Kafe Sosial. Vi ønsket å videre prate om ulike forhold knyttet til foreldresamarbeid og dele det med lytterne av Kafe Sosial. 

Etter barnevernsloven skal barnevernstjenesten samarbeide med foreldre i alle faser av en barnevernssak.  

I denne episoden møter vi Inger Lise og Renate som forteller hva de mener skal til for å få til gode samarbeidsrelasjoner mellom foreldre og kontaktpersoner i barnevernet. De trekker også frem ulike forhold som kan utfordre samarbeidet.  

Vi møter også Victoria som forteller hva hun som student har lært i undervisningen som ble gitt av foreldrene.  According to the Child Welfare Act, the child welfare service must cooperate with parents in all phases of a child welfare case. The parental perspective is therefore key to the success of these interactions.  Students on the Child Welfare education programme at UiS meet with, and learn from, parents who have previous contact with Child Welfare services.  They deliver lectures and meet with students to talk about their experiences.   

In this episode of Kafe Sosial, two of these parents, Inger Lise and Renate , and a student, Victoria, talk with Dr Wenche Hovland from the UIS social work department about their views about the need for parental cooperation with child welfare services.  Inger tells what she, as a student, has learned in the lessons given by these parents. 

 EXTRA READING 

Studsørd og Mevik ( 2019 ) Foreldresamarbeid – muligheter og utfordringer i Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I., & Mevik, K. Barnevernspedagog: En grunnbok. Universitetsforlaget.  


CONTRIBUTORS AND CREDITS 
 
Content:
Renate Egebakken og Inger Lise BjerkErfaringsformidlere for Stavanger Barnevernstjeneste 
Victoria Bell, Student ved Institutt for sosialfag, UiS 
Wenche Hovland, Førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS 

Editor: 
Sarah Hean University of Stavanger, Norway 

Kontaktperson for Erfaringsformidlere i Stavanger Barnevernstjeneste: Margaret Riley margaret.riley@stavanger.kommune.no