7 – Bruk av ABCDE-hva er det? Tracerprosjektet i SAFE-LEAD

Torunn Strømme og Ingunn Aase samtaler om hva kompetanseprogrammet ABCDE er. Kompetanseprogrammet ABCDE vektlegger opplæring av helsepersonell for å kunne observere tidlige symptomer på forværelser hos pasienter. Torunn har forsket på implementeringen av dette kompetanseprogrammet. ABCDE prosjektet ble fulgt av SAFE-LEAD, derfor navnet Tracerprosjekt.