8 – USHT sin rolle og støtte i SAFE-LEAD prosjektet

Line Hurup Thomsen og Berit Helen Ullebust snakker sammen med Ingunn Aase om USHT sin rolle og støtte i SAFE-LEAD prosjektet. USHT er utviklingssenter for kommunale helse og omsorgstjenester. Både Line og Berit arbeider i et slikt senter i hver sin kommune. De forteller om sine erfaringer med samarbeidet mellom USHT og SAFE-LEAD og koblingen mellom forskningsmiljø og praksisfeltet.