Demens – menneskeverd, holdninger og omsorgsfull helsehjelp

  • Når en person har fått diagnosen demens, hvordan kan vi som helsepersonell ivareta menneskeverdet i vår iver etter å hjelpe? Jan Erik Fossmark er sykepleier med videreutdanning i geriatri og jobber ved kompetansesenteret i Stavanger for demens. Han gir deg konkrete tips for å sikre forsvarlig og omsorgsfull hjelp til hjemmeboende personer med demens.