Demokrati, arbeidsmiljø og HMS-forbedring

Arbeidslivet er et aktivitetssystem som i et moderne samfunn trenger demokratiske idealer og praksis, herunder ideer om likebehandling, handlefrihet og samhold. Og fordi både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften inneholder klare regler og plikter om demokratiske prinsipper og fremgangsmåter, må alle deltakere, ikke minst ledere, tillitsvalgte og verneombud delta i å holde den demokratiske praksis levende. Dette gjelder både de direkte deltakelsesformer og de representasjonsordninger HMS-lovverket fastlegger.

Aktuelle temaer:

  • Lov- og avtaleverkets bestemmelser om demokrati på arbeidsplassen
  • Utvikle og forsterke demokratisk praksis
  • Styrke de ansattes rettigheter
  • Selvbestemmelse og representasjon som hovedarenaer
  • Hovedverneombudets rolle i demokratiprosessen
  • Arbeidsplassdemokratiets fremtid

Konklusjon:

Både AML og IK-HMS-forskriften er viktige kanaler for både representasjon og direkte medvirkning. Det nye regelverket har tydeliggjort og styrket de ansattes HMS-vern og autonomi på arbeidsplassen.