Bedriftshelsetjenesten – arbeidsmiljøeksperter satt på sidelinjen?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljø og HMS-forbedring i virksomheten, dersom risikoforholdene tilsier det.

 • Aktuelle temaer:
  • BHTs historiske utvikling
  • Hvorfor skal virksomhetene ha tilgang til BHTs faglige tjenester?
  • Forebygging og helsefremming som viktige oppgaver
  • Hva gjør en bedriftslege?
  • Hva er BHTs samfunnsoppdrag?
  • Er BHT-tjenestene lønnsomme for virksomheten?
 • Konklusjon:
  • BHT er en opplagt ressurs for det norske arbeidslivet, men det er en ressurs som ikke benyttes godt nok. Mange virksomheter (og deres ledere) mangler tilstrekkelig bestillingskompetanse når de trekker BHT inn i sitt systematiske HMS-arbeid.