Eoisode 2: Fagfornyelsen – keiserens nye klær?

  • Fagfornyelsen trer i kraft av fra og med høsten 2020. Hva vektlegger den? spør vi professor Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger. Er den en tom reform uten de store endringene, eller vil den – på ulike måter – kunne være med på å påvirke skolen i nye og formålstjenlige retninger?