Episode 3: Hva er det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet?

Hvordan kan lærere ta hensyn til elevenes språklige og kulturelle forutsetninger? Det er tema i denne episoden, der universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, Wenche Elisabeth Thommassen forteller oss at det «[…] å bli bevisst sin egen kulturbakgrunn kan gjøre at en respekterer andre og finner sin plass i et større fellesskap».