Episode 6: Kan elever skrive bøker i skolen?

Skriveopplæring er noe av det mest komplekse en norsklærer holder på med i det daglige. Så hvordan kan man legge opp skriveopplæring i skolen som motiverer elevene? Halvor Thengs, norsklektor ved Dalane videregående skole, forteller om hvordan elevene hans skrev bok. Mer info: http://bokhylla.elevforlaget.no/#/bok/drommer-om-fremtiden-431