Episode 5: Hva kjennetegner lærere med godt omdømme?

“Evig eies kun et dårlig rykte”, heter det i sangen. Men hvordan opparbeider man seg et godt omdømme som lærer blant elever og foresatte? Vi har snakket med Narve Dolve, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han poengterer at lærere bør være bevisst sitt eget omdømme, ettersom det finnes en sammenheng mellom lærerens omdømme og elevenes læringsutbytte.