Episode 7: Tilhørighet

Å oppleve tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov, men hva skal til for at barn føler at de hører til? Og hvordan kan barnehageansatte arbeide for å fremme følelsen av tilhørighet i barnehagen? Henning Plischewski belyser disse og andre spørsmål i samtale med programleder Torunn Helene Fredriksen. Plischewski har hovedfag i psykologi fra NTNU. Han har lang erfaring som veileder og foredragsholder og har de siste årene konsentrert seg om barnehagefeltet. Plischewski er medforfatter av bøkene Trygt og godt i barnehagen (2021) og Livsmestring og livsglede i barnehagen (2018).

 

Les mer:

 

Informasjon om Læringsmiljøsenteret

Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo