Episode 8: Mobbing i barnehagen

Hva vet vi egentlig om mobbing i barnehagen? Professor Thomas Moser er av forfatterne bak en stor kunnskapsoversikt der de har undersøkt forskjellige aspekter ved mobbing i barnehagen. Forfatterne fra Læringsmiljøsenteret og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har gjennomgått 93 kilder. De har sett på forståelser av begrepet mobbing, former, utbredelse og konsekvenser. De har også kartlagt tiltak, forebygging og håndtering. I løpet av samtalen med programleder Torunn Helene Fredriksen, tar Thomas Moser oss gjennom de viktigst funnene og hva de kan ha å si for barnehageansatte.

Les mer:

 

Informasjon om Læringsmiljøsenteret

Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no
E-post: laringsmiljosenteret@uis.no
Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret
Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo