3 – Intervensjonsutvikling- co-design med feltet

Siri Wiig og Ingunn Aase samtaler her om hvem som var med å utvikle og prøve ut SAFE-LEAD guiden i kommunehelsetjenesten. Her vektlegges praksisfeltet sin deltagelse, der ansatte fra praksisfeltet var aktive medforskere som deltok i hele forskningsprosjektet. Videre er de inne på hva en medforsker er og hvorfor det er viktig med co-design med praksisfeltet.