Fagspesifikk skriving i begynneropplæringa.

Når vi leser kompetansemålene og beskrivelsen av skriving som grunnleggende ferdighet i læreplanen, blir vi overrasket over hvor stor forskjell det er mellom de ulike fagene og at planen er litt lite ambisiøs. I denne episoden sammenligner vi hvordan fagspesifikk skriving er beskrevet i naturfag, samfunnsfag og norsk, og vi dveler ekstra ved fagspesifikk skriving på norskfagets premisser. Programledere er Toril Frafjord Hoem og Anne Håland, Lesesenteret, UiS.