Oppsummering av første året

Vi gir en liten oppsummering på hvordan første året på tollstudiet har vært. Året har vært utrolig spennende og vi har lært mye om tollerudanningen gjennom både praksis og fag på UiS. Vi snakker også om hvordan det blir å starte på andre året og om hvor mye vi gleder oss til å ta i mot det nye kullet som starter til høsten. Er du interessert i å vite mer om tollstudentene? Sjekk ut linjeforeningen BaTo sin nettside http://bato-uis.no