Podcasten om læring og teknologi #2 – Læringstrender

Hva er læringstrendene innenfor digital læringsteknologi i 2018? Megatrendene? Systemtrendene?

Stikkord er; individuelle læringsspor, deling og samhandling, fra konsumet til produsent, micro-learning. Learning by making heller enn learning by doing? Følger vurderingsformene våre utviklingen?

Merete Løland fra Digitalakademiet i Statoil, Atle Løkken og Helene Gram fra NETTOP-UiS synser om nåtid og fremtid.