Urban Risk Manager

I 2050 vil 80-90 prosent av verdens befolkning bo i byer.
Mange av de største byene i verden ligger slik til at det bare skal litt havstigning til før de får problemer med å fungere.
Klimaendringene vil dermed øke risikobildet i mange av verdens byer. I tillegg har vi trusselen om terrorangrep i byer, som bringer inn sosiale dimensjoner med å håndtere risiko.
I fremtiden vil samfunnssikkerhet handle om at stadig flere funksjoner i samfunnet blir automatisert på en eller annen måte.
Det vil føre til økt standardisering, som igjen åpner for helt nye sårbarheter i samfunnet, og ikke minst i store byer.

 

Odd Einar Olsen, professor i samfunnssikkerhet ved UiS, forteller om framtidens samfunnssikkerhetsyrker og hvordan du kan utdanne deg til å bli Urban Risk Manager ved UiS.