Arbeidsgivers ansvar, oppgaver og plikter I HMS-arbeidet

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven og skal derfor ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven.

 • Aktuelle temaer:
  • HMS-ansvar, myndiggjøring og styringsrett
  • Ubegrenset handlingsplikt
  • Samarbeid med arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • Hvordan løses konflikter i HMS-arbeidet?
  • Pliktig opplæring i HMS for toppleder – hva må læres?
  • Hvordan komme fra teori til praksis i HMS-forbedringen?
 • Konklusjon:
  • Med styringsretten følger også hovedansvaret for HMS-kvaliteten, og med det også arbeidsgivers vedvarende handlingsplikt, og de særlige påse- og dokumentasjonspliktene som angis i AML og IK-HMS-forskriften.