IK-HMS forskriften og FNs bærekraftsmål

Faglitteraturen innen HMS-regulering anfører på samme måte som FN en felles, operativ ambisjon om å skape et produksjonsliv basert på idéen om bærekraftig utvikling, herunder forsvarlig økonomisk og økologisk ressursstyring og ivaretakelse av sosiale hensyn overfor forbrukere og omgivelser.

 • Aktuelle temaer:
  • Hva er bærekraft og bærekraftig utvikling?
  • Koblingen er risiko og sikkerhet
  • Hva er FNs bærekraftsmål?
  • Hvordan er bærekraftsmålene knyttet til HMS?
  • Hva er virksomhetenes nye samfunnsansvar?
  • Hvordan ligger Norge an i bærekraftsarbeidet?
  •  
 • Konklusjon:
  • Arbeidet for en bærekraftig utvikling er en prosess der vi må tenke globalt og handle lokalt. Internkontrollforskriften og de kravene den setter til norske virksomheter er således et viktig bidrag til et bærekraftig produksjonsliv. Men forskriften trenger en oppgradering mer i takt med den internasjonale interessen for bærekraft.