Episode 10: Relasjonskvalitet i barnehagen

Hva betyr relasjonskvalitet? Og hvorfor er det så viktig med høy relasjonskvalitet i barnehagen? Og kan relasjonskvaliteten påvirke barns sosiale og emosjonelle kompetanse? I denne podkasten får du som lytter høre en samtale mellom kommunikasjonsrådgiver Maria Gilje Strand og postdoktor Ingrid Midteide Løkken ved Læringsmiljøsenteret om kvalitetsbetingelser i småbarnsgrupper og barns sosial-emosjonelle kompetanse. Forskning viser at barnehager har stor betydning for barns trivsel, utvikling og læring, men bare dersom kvaliteten er god. Derfor er det viktig med kunnskap om hvilke betingelser i barnehagen som bidrar til god kvalitet slik at man kan sørge for gode barnehager med høy kvalitet til alle barn som går i norske barnehager. Det finnes ulike former for kvalitet i barnehagen: struktur, prosess og resultatkvalitet. I avhandlingen til Ingrid Midteide Løkken, undersøkte hun strukturelle betingelser som personaltetthet og organiseringsform og betydningen for relasjonskvalitet. Videre undersøkte hun hvordan relasjonskvalitet kan påvirke barns sosiale og emosjonelle kompetanse.

Aktuelle temaer som blir drøftet i podkasten:

  • Relasjonskvalitet – hva er det? Og hvorfor er det så viktig med høy relasjonskvalitet?
  • Ulike former for kvalitet i barnehagen: struktur, prosess og resultatkvalitet
  • Kvalitetsbetingelser i småbarnsgrupper
  • Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og selvkontroll
  • Utvikling av barns sosiale og emosjonelle kompetanse
  • Sammenheng mellom barnehagens organiseringsform og relasjonskvalitet
  • GoBaN-prosjektet (Gode barnehager for barn i Norge)

Les mer:

Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu)