Episode 4: Hvordan er det å være norsklærer på 8. trinn?

Som lærer på ungdomsskolen håndterer man ofte situasjoner som går utover det faglige, forteller Veronica Christoffersen Reime, norsklektor ved Skeiane ungdomsskole. Elevene på ungdomsskolen er i en overgangsfase, samtidig som de skal inn i norskfagets tekstmangfold og arbeidsformer.