Hverdagsmestring – hvorfor og hvordan?

Hvorfor er det så viktig at vi bidrar til fysisk aktivitet hos brukerne vi går hjem til i hjemmesykepleien?  I denne episoden er Ingvild Sveen gjest, hun er fysioterapeut og leder for ambulante tjenester i Stavanger kommune. Hun forteller med et brennende engasjement om hverdagsmestring, konsekvenser av inaktivitet og deler tips til hvordan vi kan bidra til hverdagsmestring i hjemmesykepleien.  Hverdagsmestring: Dette fikser du, Lilly! – YouTube