Robust og mestringsressurser

I samtale med professor Edvin Bru reflekterer førsteamanuensis Kjersti Tharaldsen over ulike måter undervisningsopplegget ROBUST kan stimulere til gode mestringsressurser på. Undervisningsopplegget ROBUST er utviklet for elever på ungdomstrinnet, og tiltaket vektlegger sosiale og emosjonelle kompetanser som sentrale for mestring av skolehverdagen og livet ellers. Episoden retter seg mot lærere som arbeider med ROBUST, eller andre som ønsker å lære mer om sosiale og emosjonelle kompetanser.

Undervisningsopplegget ROBUST er en del av forskningsprosjektet Resilient. I forskningsprosjektet skal forskerne analysere data som kommer inn fra klasser og lærere som har gjennomført undervisningsopplegget ROBUST i skoleåret 2021/2022.

Undervisningsopplegget er bygget opp av fem tema:

    1. Sosiale relasjoner
    2. Oppmerksomt nærvær
    3. Problemløsning
    4. Følelser
    5. Lærende tankesett

Det er flere grunner til at disse temaene, og ROBUST, er viktige nå. Det første er endringene i læreplanen hvor «Folkehelse og livsmestring» er kommet inn som tverrfaglig tema. Sosiale og emosjonelle kompetanser er viktig for hvordan vi mennesker fungerer i arbeidsliv og familie. Det andre er at utfordringer i psykisk helse har økt, særlig blant jenter. Ungdom forteller at det er vanskeligere å opprettholde motivasjon for skolearbeid. Motivasjonen synker gradvis fra fjerde klasse. I ROBUST er oppmerksomheten rettet mot mestringsressurser som gjelder mange sider av livet, men aller mest rettet mot skole og skoleoppgaver.

Videre går Tharaldsen og Bru gjennom de fem temaene i ROBUST: 

Sosiale relasjoner: Det å ha gode sosiale relasjoner er utrolig viktig. Både for psykisk, men også for somatisk helse. Mennesker som har gode sosiale relasjoner er mindre utsatt for psykiske helseutfordringer. Gjennom ROBUST ønsker vi å gjøre elevene bevisste på dette.

Oppmerksomt nærvær:  Oppmerksomhetstrening kan være et bidrag til mestring. Elever forteller om økning i skolerelatert stress. I ROBUST læres det teknikker for å dempe stressfølelse, og elevene trener mentalt på å være tilstede her og nå.

Problemløsning: Dette er et tema som skolen jobber med til daglig, men gjennom ROBUST ønsker vi å gi et lite boost ved å gi en innføring i enkle strategier for hvordan de kan gå frem.

Følelser: Skolehverdagen består av oppturer og nedturer, lette oppgaver og utfordringer. Gjennom ROBUST snakker elevene om, og blir bevisste på, at det er vanlig å ha masse følelser. Følelser henger også sammen med motivasjon, så hvis man vil motivere elever må man også jobbe med følelser.

Lærende tankesett: Går ut på at man skal forholde seg til egen utvikling, og ikke sammenligne seg med andre. Hvis du prøver deg på nye og krevende oppgaver så vil faktisk hjernen utvikle seg.

Hva er viktig for lærerne å tenke på dersom de skal ta i bruk ROBUST?

Tilpass, juster og eventuelt bytt ut de foreslåtte øvelsene med andre som passer deg og din klasse. Da blir det mer engasjerende for både lærer og elever. Det er også viktig å bruke caser med eksempler som kan brukes i eget liv, men som ikke handler om enkeltelever. Det er ikke slik at ikke elevene skal utlevere seg selv.

 

Lenke til nettside: uis.no/robust